باخت - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس
   باخت


 

1391/2/30
 
امیرخیزی
 
دفتر : عشق موهوم 
 
ردیف : 10
 
باخت 


با تو شرطی بستم . 
 
گر ببازم ، تو مرا می بوسی !
 
ور ببازی ،
 
من چو یک تشنه ی بی سایه ...
 
که پژمرده  به آفتابِ کویرِ چشمت ، 
 
بر الوُهیت  آن چشمه ی جوشانِ لَبَت ...
 
مثل زالوی نفس گیر ...
 
که مشتاق  به  اشعارِ رگم می نگرد ... 
 
یا چو یک خواب به چشمِ مهتاب ،
 
می لغزم !
 
و تو را می بوسم !

 
 
با تو شرطی بستم .
 
آن زمانی  که میانِ دلِ من نالیدی ...
 
- با هزاران افسونی که تو را در دلِ من زنده نگه می دارد  -
 
"  هرگز عاشق شده ای ؟؟
 
   هان بدان ...
 
   در تمامیتِ عمرِ دلِ تو، عشق نبود !! "
 
و مَن افسوس کنان ...
 
شرط بر عشقِ  وجودم بستم !
 
شرط با  ذاتِ حیاتم بستم !
 
و تو می دانستی ...
 
من تو را خواهم برد !
 
من تو را می بوسم !
 
من تو را ...
 
مثلِ نگاهم که به غَنجِ* لبِ تو جاوید است ...  
 
با هزاران هوسِ مرده در اندوهِ دلم می بوسم !
 
مثل تاتار هجوم آورم از عمقِ خیالی وحشی 
 
قلعه ی قندِ لبت را... 
 
به حریصانه ترین رویایم درشکنم !

 
 
با تو شرطی بستم .
 
تا به بی رحمترین صورتِ عشق ....
 
بر لبت حمله کنم ...
 
و تو را ... امّا نه !!!
 
من به تو خواهم باخت  !!
 
آری آری من به تو می بازم !
 
من همه عشقِ درونِ دلِ خود را به فنا در فکنم !
 
من هرآن  خاطره ی عشق....
 
هر آن صورتِ معشوقه ...
 
هر آن قصه ی ناگفته ...
 
هر آن دردِ نهان را زدلم بر چینم ....
 
و به تاریخِ دلم قفلِ فراموش زده ...
 
و به تو خواهم باخت !
 
تا تو لب غنچه کنی ...
 
و بهاری دلکش را به دلم باز نهی !
 
و مرا از نَفَسِ آتشِ خود  سیر کنی !
 
و برای یک بار ...
 
با عطشناکی عشقی سرکش ...
 
برلبم بوسه نهی !
 
و دلم را به ابد پیوندی !
 
من به تو می بازم !!

======
 
* غنج = ناز و کرشمه و عشوه
 


www.shereno.com

Pichak go Up