مرد زندگی - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس

1391/3/13

                                     
امیرخیزی

دفتر : اشکی از رگ 

ردیف : 5

مرد زندگی آه ای مرد !

ای مرد لعنتی !

ببین شکسته طلسمِ بودنت ...

به وزنِ عشقِ  نگاهِ زنی افسرده ...

و ناباور به انسانیتِ خویشتنش !آه ای مرد ! 

ای مرد لعنتی !

ببین  خمیده قامتِ بی نیازیت ...

بر حسرتِ نگاهِ فرزندِ غرور...

که دهان گشوده بر دستانِ خالی از جهان تو!آه ای مرد !

ای مرد لعنتی !

ببین له شده رویای عاشقیت ...

بر حجمِ هجومِ لاشخورانِ حریص...

 که لانه کرده اند بر آستانِ خانه ات !


ای مرد ! 

که سر بر  آورد ه ای از میانِ صد لعنتِ عیان !

و در میانه ی بهشتِ کورِ آتشین ...

شمارگانِ پینه ی دست خود را ..

در احتیاجِ زندگان نثار کرده ای !

و اشکی از رگانِ زنده ی خودت ...

بر اشتیاق آرزوی خفته در کلامِ شعر ...

به جای جای واژگانِ عاشقانه و غمین  ..

روان نموده ای  نهان !ای مرد !

که مرگ پس می زند تو را ...

و کم می آورد  تابوت ، ازحجمِ ذهن تو 

و  زن  وار می زایی از خاکسترت هنوز...

هزار زن !

هزار مرد ... و هزار امید !

وعمقِ نگاه  را....

با گردنی افراشته ...

نگاهبانی هنوز !www.shereno.com

Pichak go Up