آنگاه که انسانیت به لرزه می افتد ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس

   آنگاه که دلمان می لرزد ....


و زمین زیر پایمان به لرزه می افتد ....و اشک بی دریغ می بارد .....


و خون بی حساب  می گرید .....


600


و فریاد ها بر آسمان میرسند ....


و آه  تنها حکمران انسانیت است ...


600

 


آه ... 


آغوشت را برایم بگشای .... 


که تنها پناه من آنجاست .... 


که تنها مامن و تنها نیاز من آنجاست .... 


آغوشت تمام موجودیت من است ! 


آغوشت دنیای من است .... 


دنیای جاویدان من است ! 


600

 

و چشمها .... 


و چشمهای زیبای وحشت زده ..... 


آه ....


خدا یا  چشمها کجا را نگاه می کنند ؟؟؟ 


 چشمهای کوچک زیبا سراغ چه کسی را میگیرند ؟؟


600


و زندگی ......


ادامه می یابد  ....


600


زلزله بزرگ و دلخراش آذربایجان شرقی در دلهای انسانیت  تاثیر عمیقی 


می گذارد وحماسه کمکهای مردمی این مرز و بوم به اندازه ای هست که


  نیازی به فراموشکاران نباشد برای   ادامه انسانیت ..... 

سلام بر ملت بزرگ آذربایجان که همیشه از هر بلایی با افتخار 


 سر بر آورده اند !


600

 

  گوز یاشیم ، چشمه اولوب    ---              سرشکم چشمه شدداغدان آخیر          ---       ز کوه میریخت


من بو داغی آغلاییرام    ---    من این کوه را گریستم

 

داغ آدینی مندن آلیب                ---      کوه (داغ ) نام از من گرفت 


سینه مین آهیندان آلیب           ---          از داغ سینه ام گرفت 


آه چکیرم.....       ---        آه بر کشم...


 یاندیریرام  ...       ---            بسوزانم...


اود یاغیرام ...       ---           آتش بارم...


 من یاخیرام وارلیغیمی        ---         نابود کنم هستی خویش


من آخیرام گوز یاشیلا         ---       با اشک خود بریزم من 


آیریلیرام .... آیریلیرام           ---            جدا گردم ...جدا گردم


1390/6/6


نمیدانم چرا این شعری را که یک سال پیش نوشته بودم .... 


این همه صبر کردم برای انتشارش .... 


واقعا نمی دانم !!!


 www.shereno.com

Pichak go Up