راه نرفته ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اسریشه هایم در ابر است 
 
و سرم زیر خاکِ یخ زده !
 
کرم در مغزم می لولد ...
 
و کلاغ ...
 
ریشه ام را  خون  میدهد !
 
اما هنوز ...
 
راه مرا می خواند !
 

 


www.shereno.com

Pichak go Up