آمیزش - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس

 


 

 

1391/8/10

 

امیرخیزی

 

دفتر : عشق موهوم

 

ردیف : 12

 

آمیزش

 

 

 

با تو خواهم آمیخت ...

 

مثل یک رود که برکوهِ نمک می لغزد ! 

 

و صدای تپشِ گرمِ دلم در تنِ تو، 

 

رویشِ نغمه ...

 

میانِ لبِ یک زَنجَره در سینه ی  شب

 

خواهد بود !

 

 

 

با تو خواهم آمیخت ...

 

مثل یک نور که در داخلِ شب می رقصد !

 

و صدای تپشِ شعرِ فرو خورده ی من در تنِ تو ،

 

رویشِ دانه ی خورشید ...

 

به اعماقِ تباهِ ظلمت

 

خواهد بود !

 

 

 

با تو خواهم آمیخت 

 

و در این آمیزش ،

 

آرزو خواهد زاد .

 

عشق خواهد خندید . 

 

مرگ خواهد افسرد . 

 

مهر خواهد تابید .

 

و ترانه ،

 

به لبِ گل شده ی یک کودک 

 

سخت

 

خواهد آویخت !

 

و بر او خواهد خواند...

 

قلبِ من 

 

نغمه ی نور...

 

که در آن

 

خاطره ها  پر شده از سایه ی وَهم  ، 

 

 

و نفس ...
 
نمناک از اشک نگاه من و توست !
 
 
و میان شبِ تاریک
 
که در دیده ی ماست ،
 
زندگی ...
 
خواهد زیست !
 
 
 
 


www.shereno.com

Pichak go Up