نقطه ضعف ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس


 

1392/1/21


علیرضا امیرخیزی


دفتر   :  اشکی از رگ


ردیف : 17


نقطه ی ضعف
آشیل ...(1)


پاشنه هایم را دزدید !


میگفت :


برای جاودانه کردنِ عشق ،


باید که آنرا


وقفِ پاریس  کند ! (2)

 


اسفندیار ...(3)


چشمهایم را گرفت  !


میگفت :


- کمک کن ای مرد !


نمی بینی  که بر کوهِ قاف سالوس می بارد !؟؟ -

 


اسپارتاکوس...


چون نسیم  در گوشم وزید :


- آهاااای برده .....!!


( او به من چنین گفت !! )


کلاغی که از جُلجُتّا می آمد ...(4)


مغزِ زبانِ تو را


غذای کرمهایی کرده است ،


که برجمجمه ی  شهیدانم


در راه کاپوا  آشیان کرده اند ! - (5)

 


زندگی ...


هنوز هم کج میرود !


او مشغولِ خاراندنِ تنِ من است


اما می داند ...


این فکرِ من است که سخت می خارد !


 

مادر،


اما هرگز بر پیراهنم جیب ندوخت !


اوهم


میدانست


که من نقطه ی ضعفِ تاریخم !

 


ولی اینک .....


این منم .... من !!!


که پاشنه و چشمها را با ققنوس شریک میشوم ... (6)


و دستهای به زنجیر فروخته ام را


چون پرچمِ گرسنگی


بر قلعه ی شغالانِ مغزخوار می افرازم ...


تا زخمهای انسان را


مرهمی


از جنسِ شعور نَهَم !


و در میان نوحه ی عزای مرگِ خود ...


دف و تار بزنم ....


و فرزندم  بر شادیهایش


برقصد !


وخورشید ....


جوانه هایش را


بر گیسوانِ دخترکان بیاویزد  !


و عشق بر گونه های تو بخندد


و سرخی لبانت


بوسه را


به  آزادی رسانَد !


و فرزندِ انسان بداند


که او ...


هنوزهم انسان است !


***********


(1)    آشیل  Achilles= قهرمان اساطیری یونان و رویین تن افسانه ای  که نقطه ی ضعف و مرگش در پاشنه ی پایش بود .  درهنگامی که نوزاد بود، مادرش  او را ازدو پاشنه اش گرفته و وارد چشمه ای کرد  که وی را رویین تن و فنا ناپذیرمیکرد . در نتیجه آب به  پاشنه هایش نخورد و از این نقطه آسیب پذیر شد !
" آشیل " در جنگ" تروا " با تیری که " پاریس " بر پاشنه اش نشاند ، کشته شد .

(2)    پاریس = فرزند پادشاه " تروا " که زیباترین مردها لقب داشت و به دنبال زیباترین زنان جهان بود . پس " هلن " ملکه " اسپارت " را دزدید و کشورش را بدین شکل به جنگ  و نابودی کشاند ! و بدین ترتیب ، یک سرزمین ، فدای یک عشق جاودان شد !


(3)    اسفندیار = پسر " گشتاسب " و قهرمان  رویین تن و اسطوره ی فنا ناپذیر ایرانی است ! او در چشمه ی فنا ناپذیری ، چشمانش را بست و بدین شکل آب  بدانها نرسیده و از ناحیه چشم آسیب پذیر شد ." رستم " بواسطه راهنمایی " سیمرغ " که در کوه " قاف " بود ، تیری دو شاخ  بر چشمانش نشانده و او را کشت

(4)    جُلجُتّا = تپه ای در بیرون بیت المقدس که مسیح را در آنجا  به صلیب کشیدند !

(5)    راه کاپوا = جاده ای بود که 15 هزار نفر از بردگان را پس از شکست قیام اسپارتاکوس ( قیام بردگان ) در سرتاسر طول آن به صلیب کشیده و در معرض دید همگانی قرار دادند  !

(6)    ققنوس Phoenix  =  پرنده مقدس افسانه ای که جفت ندارد .اما هنگام مرگ بر روی تلی از  هیزمها نشسته و  بال میزند  و آواز میخواند و سپس با منقارش آتش افروخته  و خود را در آن می سوزد وآنگاه  از سوختنش تخمی پدید می آید  ولی آن هم می سوزد و خاکستر میشود و از این خاکستراست که  ققنوسی دیگر متولد میشود !www.shereno.com

Pichak go Up