درد دل ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس


 


گاهی ارتباطات آنچنان در هم میروند که باعث برداشتهایی متفاوت از هر 

طرف میشوند ! 

ولی آنچه که هست .... 

اساس باید که بر دیدن شایستگی ها باشد ! 

شایستگی در طرف مقابل ! 

همین !





www.shereno.com

Pichak go Up