سپید و سیاه - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس


 


سپید

و یا سیاه ؟

من در کجای تاریخ جای گرفته ام ....

با چشمبند سیاه

و قلبی اینگونه سپید ؟

.

.

و آیا ...

براستی سپید ! ؟


( علیرضا امیرخیزی )
www.shereno.com

Pichak go Up