رها شدن - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس

 

برای شنیدن صدای شعر کلیک کنید :


  

1392/7/18


امیرخیزی


دفتر :  شخم بر ذهن سوخته


ردیف : 10


  رها شدن

 


 

زنجیرت را خواهم جوید ...


نامِ تو را


بر بالِ پروانه ی دشت


-     در رقص


چون باله ی دریاچه ی قو -


بر قلبِ ریزِ قاصدک


- آنگاه که بر پلکم نشست


لبخند زد


نازم کشید –


بر واژه های صحبتِ سِرّی یک دخترک وُ


 ماهی حوض ....


 خواهم نوشت !


 

زنجیرت را خواهم جوید ...


شعرِ تو را


در گوشِ صد  ماهی  سرخ


 - خوابیده بر ساحلِ امن –


  در سَمعکِ مادر بزرگِ منتظر برای مرگ


- آنگاه که بر من خیره شد


لبخند زد


آهی کشید –


بردفتر  نقاشی دخترک وُ


قناری در قفسش  ....


خواهم سرود !


 

روح تو را


بر بال رویای زمین خواهم نشاند


زنجیرِ افکار تو را ...


خواهم جوید ...


خواهم گسست !


مانند زنجیری که بر دست و تن و پاهای من پیچیده است !


مانند افسونی که بر دنیای من افتاده است !


مانند تاریکی  شب ...


که بر روزم ...


گسترده است !

 

خواهم گسست .....


خواهم رهید ! 

 www.shereno.com

Pichak go Up