آواز در مرداب - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس


 


1392/8/12


امیرخیزی


دفتر : شخم بر ذهن سوخته


ردیف : 13


آواز در مرداب


 لرزه می افکند


صدای شعرِ من


بر هرتارِ صوتیِ صد نای خشک


در شبِ مرداب


شب


بی نوازشِ هر باد  ....


با هزار قورباغه ی کز کرده اش !


هزار گونه میخوانم  


و می سنجند آوای من در نگاهِ خود


کلاغ وار


قار و قار ....


براین مردابِ بی عبور ...


پر از قور قور !کرم وار می خزم .....


درونِ حنجره ی نیزار


تا بخواند هر نی از نای من


ترانه ای بر پیشوازِ رویشِ بامداد !


ولی سکوت


سکوت


و تنها ... سکوت


گل داده بر نتهای آویخته ی نیزار ...   


و خاموشی ....


که چتر گسترده


برگوشهای زنبقِ لالِ شناور به سطحِ مرداب


که نگاهش هنوز ...


بر لبِ شاعر


آغوش می گشود  .


لبی در آغوشِ لبهای یار !


بی هر ترنمِ شعری


برای توتکِ مانده در دستانِ کرختِ  کودکی


که بر آینده می گرید !
 www.shereno.com

Pichak go Up