دیوانه از قفس پرید ! - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس فیلم " پرواز بر فراز آشیانه فاخته " که در ایران با نام " دیوانه از قفس پرید "اکران

 شد ...یکی از ماندگارترین خاطره هایی است برای هر کسی که این فیلم را دیده باشد .


 مک مورفی خطاب به دیوانه های تیمارستان: فکر می کنید که چی هستید،

 خدای من؟ دیوونه یا یه همچین چیزی؟! نیستید. شما دیوونه نیستید. شما از نصف

 اون الاغ هایی که بیرون توی خیابون ها راه میرن دیوونه تر نیستید !

www.shereno.com

Pichak go Up