کایاهان - آتین منی دنیزلره ! kayahan - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس   کایاهان - آتین منی دنیزلره ! 


مرا به دریا ها بسپارید !   KAYAHAN

 

Çok sevmiştim çok 

بسیار عشق ورزیده ام ، بسیار 

Gitti artık yok 

اما دیگه تمام شد و رفت 

işte bu halim 

و این است حال امروزم

Mecburen sarhoş 

مجبور شده ام برای دائم الخمری 

Aaa...Atın beni denizlere

مرا به دریا ها بسپارید

Yalan dünya size kalsın 

دنیای دروغین از آن شماها باد 

Ayrılmam sevgilimden 

از عشق خودم جدا نخواهم شد 

Bir daha sevemem ben 

بار دیگر نخواهم توانست عاشق بشوم !

Kolay mı kolay mı sevda bu kolay mı 

ساده که نیست ! ساده که نیست ! مگر عشق نیست ؟!

Yaşandı yıllarca roman gibi 

زندگی کردم تمام عمر مثل افسانه ها

Gözlerim yollarda geçti bir gün daha 

چشمانم یک بار دیگر به راهها خیره ماند 

Ağlamak geliyor içimden 

گریه ام می آید از اعماقم ! 

Aaa...Atın beni denizlere

مرا به دریا ها بسپارید !


www.shereno.com

Pichak go Up